Διπλό δημοτικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 12 Νοεμβρίου στα Ανώγεια, με το πρώτο να ξεκινάει στις 5 μ.μ και να αφορά αποκλειστικά την ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020 και το δεύτερο τακτικό συμβούλιο στις 7.30 μ.μ για τα τρέχοντα ζητήματα των Ανωγείων. Η ψήφιση του Προϋπολογισμού βάσει Νομοθεσίας απαιτεί μονοθεματικό συμβούλιο. Αναλυτικά: Στις 5 μ.μ στην αίθουσα των δημοτικών συμβουλίων. Ψήφιση του Προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ανωγείων έτους 2020.

Στις 7.30 μ.μ. Τακτικό συμβούλιο Δήμου Ανωγείων.

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 6113/07-11-2019    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 12-11-2019

  Ανακοινώσεις Δημάρχου – Ενημέρωση
  Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις από τους  Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
  Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων
   
  Θέματα
1 Περί γνωμοδότησης για τις Μεταβολές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Φ.2.1/6812ε/01-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης.
2 Περί γνωμοδότησης για τις Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το Σχολικό Έτος 2020 – 2021, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Φ2.1/10833/30-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.
3 Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του  1ου Υποέργου «Ανάπλαση παραδοσιακού συνεκτικού τμήματος οικισμού Ανωγείων» της Πράξης «Ανάπλαση οικισμού Ανωγείων, Δήμου Ανωγείων», σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 32429/25-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης  και την αριθμ. 7071/31-10-2019 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4 Περί έγκρισης της μελέτης «Βελτιώσεις Κτηνοτροφικής Οδοποιίας Δήμου Ανωγείων» προϋπολογισμού 500.000,00 €.
5 Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, ύστερα από τις εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
6 Περί κατανομής του ποσού των έντεκα χιλιάδων και πεντακοσίων σαράντα ευρώ (11.540,00 €)  για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 63202/11-09-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
7 Περί έγκρισης της Προμήθειας ειδών διαβίωσης σε οικονομικά ευάλωτες οικογένειες/άτομα του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.3463/06

 

Όλα τα συμβούλια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε είτε δια ζώσης είτε μέσω του ίντερνετ στις παρακάτω διευθύνσεις:

www.anogeia.gr

http://link.onestreaming.com/asx/xservices.asx

http://link.onestreaming.com/pls/xservices.pls

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->