Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, με αφορμή την πολλή χαμηλή συμμετοχή των μελών του στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2019, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του που ελήφθη στη συνεδρίαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2019, καλεί τα μέλη του, σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 7 του καταστατικού του, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17:00, στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Βελεστίνου αρ.18, Αμπελόκηποι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1ο ΘΕΜΑ Πορεία του Συλλόγου και επίτευξη ή μη των καταστατικών του στόχων και επιδιώξεων στην παρούσα χρονική συγκυρία.
2ο ΘΕΜΑ Οικονομικός απολογισμός και τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου.
3ο ΘΕΜΑ Πορεία της 3μηνης εφημερίδας του Συλλόγου «Η Φωνή των Ανωγείων» και οικονομική της ενίσχυση.
4ο ΘΕΜΑ Οποιοδήποτε θέμα τεθεί προς συζήτηση από τα παρόντα κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέλη του Συλλόγου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» καλεί για ίστατη φορά τα μέλη του να ανταποκριθούν στο κάλεσμά του και να στηρίξουν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους, την προσπάθειά του για συνέχιση της υπόστασης και της ουσίας του ιστορικού Συλλόγου μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Πρόεδρος
Ζαχαρένια Νικηστρ. Ανδρεαδάκη
Ο Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Δ. Σκουλάς

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->