Συνολικά 141 Ανωγειανοί είναι οι επίσημοι καταχωρημένοι στα αρχεία ως νεκροί ή εξαφανισθέντες στη διάρκεια του Αλβανικού Πολέμου αλλά και της Κατοχής την περίοδο 1941-44. Με σεβασμό ,ευγνωμοσύνη και περηφάνια η Ανωγή σας παραθέτει όλα τα ονόματα των ηρώων προγόνων μας που χάθηκαν στον βωμό της Λευτεριάς:

Νεκροί Αλβανικού πολέμου

1)  Βρέντζος Δημάρατος Εμμανουήλ

2) Βρέντζος Γεώργιος Εμμανουήλ

 

3)Δακανάλης Εμμανουήλ Γεωργίου

 

4) Δακανάλης Κωνσταντίνος Γεωργίου

 

5) Δραμουντάνης Γεώργιος Αντωνίου

 

6)Δραμουντάνης Βασίλειος Ιωάννη

 

7)Καραμπίνης Γεώργιος Χαραλάμπη

 

8)Κεφαλογιάννης Μενέλαος Ιωάννη

 

9)Κεφαλογιάννης Κλέαρχος Γεωργίου

 

10)Κουτεντάκης Κωνσταντίνος Παύλου

 

11)Μανουράς Εμμανουήλ Ζαχαρία

 

12)  Μανούσος Κλέαρχος Ιωάννη

 

13)Μπέρκης Γεώργιος Ιωάννη

 

14)Νιώτης Αντώνιος Δημητρίου

 

15)Πλεύρης Γεώργιος Βασιλείου

 

16)Σκουλάς Κωνσταντίνος Εμμανουήλ

 

17)Σκουλάς Ευάγγελος Γεωργίου

 

18)Συκιώτης Κωνσταντίνος Νικολάου

 

19)Κεφαλογιάννης Αντώνιος Γεωργίου

 

Νεκροί και εξαφανισθέντες Κατοχής (1941-44)

1)Αεράκης Νικόλαος Εμμανουήλ

 

2)Αεράκης Ανδρέας Ιωάννη

 

3)Βλατά Ελένη Γεωργίου

 

4)Βογιατζής Εμμανουήλ Γεωργίου

 

5)Βουιδάσκης Βασίλειος Κωνσταντίνου

 

6)Βρέντζος Μιχάλης Βασιλείου

 

7)Βρέντζος Βασίλειος Νικολάου

 

8)Βρέντζος Ιωάννης Βασιλείου

 

9)Βρέντζος Μιχαήλ Βασιλείου

 

10)Βρέντζος Εμμανουήλ Χαραλάμπη

 

11)Βρέντζος Ιωάννης Χαραλάμπη

 

12)Βρέντζος Βασίλειος Εμμανουήλ

 

13)Δακανάλης Γεώργιος Εμμανουήλ

 

14)Δραμουντάνης Ιωάννης Στεφάνου

 

15)Δραμουντάνης Βασίλειος Ιωάννη

 

16)Δραμουντάνης Εμμανουήλ Νικολάου

 

17)Δραμουντάνης Γεώργιος Βασιλείου

 

18)Καβλέντη Αγάπη Εμμανουήλ

 

19)Καβλέντης Νικόλαος Εμμανουήλ

 

20)Καβλέντης Βασίλειος Κωνσταντίνου

 

21)Καλλέργης Γεώργιος Δημητρίου

 

22)Καλλέργης Μιχαήλ Αντωνίου

 

23)Καλλέργης Εμμανουήλ Γεωργίου

 

24)Καλλέργης Γεώργιος Σπυρίδωνος

 

25)Καλλέργης Εμμανουήλ Γεωργίου

 

26)Καλομοίρης Κωνσταντίνος Δημητρίου

 

27)Καλομοίρης Γεώργιος Δημητρίου

 

28)Καλομοίρης Δημήτριος Ιωάννη

 

29)Καλομοίρης Ιωάννης Δημητρίου

 

30)Καραμπίνης Χαράλαμπος Ιωάννη

 

31)ΚαραΪσκου Ειρήνη Γεωργίου

 

32)Κεφαλογιάννης Βασίλειος Εμμανουήλ

 

33)Κεφαλογιάννης Χαράλαμπος Δημητρίου

 

34)Κεφαλογιάννης Κωνσταντίνος Γεωργίου

 

35)Κοκοσάλη Αμαλία Ιωάννη

 

36)Κοκοσάλης Ανδρέας Σαρακηνού

 

37)Κοκοσάλης Εμμανουήλ Νικολάου

 

38)Κοκοσάλης Νικόλαος Γεωργίου

 

39)Κονιός Ιωάννης Γεωργίου

 

40)Κοντόκαλος Κωνσταντίνος Γεωργίου

 

41)Κουβίδης Μιχαήλ Βασιλείου

 

42)Κουνάλης Ευάγγελος Θεόδωρου

 

43)Κουνάλης Αριστομένης Βασιλείου

 

44)Κουνάλης Βασίλειος Εμμανουήλ

 

45)Κουνάλης Μιχαήλ Εμμανουήλ

 

46)Κουνάλης Εμμανουήλ Ιωάννη

 

47)Κουτάντος Σωκράτης Κωνσταντίνου

 

48)Κουτάντος Ιωάννης Κωνσταντίνου

 

49)Κουτεντές Ιωάννης Νικολάου

 

50)Μαγούλιος Κωνσταντίνος Δράκου

 

51)Μανουράς Ιωάννης Εμμανουήλ

 

52)Μανουράς Εμμανουήλ Ζαχαρία

 

53)Μανουράς Ιωάννης Σταύρου

 

54)Μανουράς Ευγένιος Ζαχαρία

 

55)Μανουράς Μενέλαος Μιχαήλ

 

56)Μανουράς Νικόλαος Γεωργίου

 

57)Μανουράς Βασίλειος Σταύρου

 

58)Μανουράς Ιωάννης Ζαχαρία

 

59)Μαυρογιάννης Εμμανουήλ Ιωάννη

 

60)Μαυρόκωστας Βασίλειος Μιχαήλ

 

61)Ξετρύπης Εμμανουήλ Ιωάννη

 

62)Ξημέρης Ιωάννης Εμμανουήλ

 

63)Ξυλούρης Βασίλειος Κωνσταντίνου

 

64)Ξυλούρης Ιωάννης Βασιλείου

 

65)Ξυλούρης Στέφανος Εμμανουήλ

 

66)Ξυλούρης Κωνσταντίνος Γεωργίου

 

67)Ξυλούρης Ιωάννης Νικολάου

 

68)Ξυλούρης Ανδρέας Μιχαήλ

 

69)Ξυλούρης Εμμανουήλ Ιωάννη

 

70)Ξυλούρης Ιωάννης Κωνσταντίνου

 

71)Παπαδιός Γεώργιος Μιχαήλ

 

72)Παπαδιός Στυλιανός Ανδρέα

 

73)Παπαδιός Ιωάννης Στυλιανού

 

74)Παπαδιός Εμμανουήλ Στυλιανού

 

75)Παπαδιός Εμμανουήλ Μιχαήλ

 

76)Παπαδιός Νικόλαος Ανδρέα

 

77)Πασπαράκης Δημήτριος Ιωάννη

 

78)Πασπαράκη Ευαγγελία Ιωάννη

 

79)Πατάρης Δημήτριος Γεωργίου

 

80)Πατραμάνης Εμμανουήλ Νικολάου

 

81)Πατραμάνη Ελένη Γεωργίου

 

82)Πετροκόπος Κωνσταντίνος Νικολάου

 

83)Πλεύρης Γεώργιος Μιχαήλ

 

84)Σαλούστρος Εμμανουήλ Χαράλαμπου

 

85)Σαλούστρος Αρίστος Ζαχαρία

 

86)Σαλούστρος Εμμανουήλ Ιωάννη

 

87)Σαλούστρου Αικατερίνη Ιωάννη

 

88)Σαλούστρου Ειρήνη Αναστασίου

 

89)Σαλούστρος Βασίλειος Δημητρίου

 

90)Σαλούστρος Αλκιβιάδης Δημητρίου

 

91)Σκουλάς Γεώργιος Βασιλείου

 

92)Σκουλάς Γεώργιος Αθανασίου

 

93)Σκουλάς Νικόλαος Κωνσταντίνου

 

94)Σκουλάς Αθανάσιος Γεωργίου

 

95)Σκουλάς Κωνσταντίνος Γεωργίου

 

96)Σκουλά Όλγα Εμμανουήλ

 

97)Σκουλά Ανδρονίκη Μιχαήλ

 

98)Σκουλάς Εμμανουήλ Μιχαήλ

 

99)Σκουλάς Χαράλαμπος Ιωάννη

 

100)Σκουλάς Μύρων Γεωργίου

 

101)Σκουλάς Χαράλαμπος Γεωργίου

 

102)Σκουλάς Κωνσταντίνος Ιωάννη

 

103)Σκουλάς Μιχαήλ Χαραλάμπη

 

104)Σκουλάς Ευάγγελος Κωνσταντίνου

 

105)Σμπώκος  Γεώργιος Εμμανουήλ

 

106)Σμπώκος Θεόδωρος Εμμανουήλ

 

107)Σμπώκος Κωνσταντίνος Βασιλείου

 

108)Σουλτάτος Μιχαήλ Γεωργίου

 

109)Σπαχής Ιωάννης Βασιλείου

 

110)Σπαχή Αφροδίτη Κωνσταντίνου

 

111)Σπιθούρης Ελευθέριος Ανδρέα

 

112)Σπιθούρης Γεώργιος Αντωνίου

 

113)Σταυρακάκης Κωνσταντίνος Σπυρίδωνος

 

114)Σταυρακάκης Ιωάννης Ιωσήφ

 

115)Σταυρακάκης Γεώργιος Κωνσταντίνου

 

116)Σταυρακάκης Ιωάννης Κωνσταντίνου

 

117)Τουπής Χαράλαμπος Εμμανουήλ

 

118)Τουπής Εμμανουήλ Αναστασίου

 

119)Φασουλάς Εμμανουήλ Γεωργίου

 

120)Χαιρέτης Εμμανουήλ Αναστασίου

 

121)Χαιρέτης Κωνσταντίνος Γεωργίου

 

122)Χαχλιούτης Κωνσταντίνος Γεωργίου

(Πηγή: Από το βιβλίο του Γιώργη Σμπώκου « Ανώγεια – Η ιστορία μέσα από τα τραγούδια τους»)

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->