Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση από την ΟΤΔ του LEADER του AKOMM Ψηλορείτης Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ των προτάσεων που υποβλήθηκαν στη σχετική 1η πρόσκλησή της . Εντάχθηκαν για χρηματοδότηση έξι (6) προτάσεις του Δήμου Ανωγείων συνολικού εγκεκριμένου κόστους 386.540,00 €.

Οι παραδεκτές προς στήριξη αιτήσεις στήριξης προωθούνται στην ΕΥΔ της Περιφέρειας Κρήτης για την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης. Θα ακολουθήσει η υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της ΟΤΔ και των δικαιούχων σύμφωνα με τους όρους υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος και τις επιμέρους προϋποθέσεις ένταξης.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν σε:

1) Έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό του φυσικού πάρκου Ψηλορείτη (49.900,00 €) .

2) Ιδαίες Γιορτές: Δράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη (37.920,00€) .

3)Το ταξίδι ξεκινάει από τον τόπο σου, Γνώρισε τον: Δράσεις για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη (44.110,00€).

4)Σήμανση Δικτύου Διαδρομών Ανωγείων (76.230,00 €) .

5)Δράσεις ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για την Ανάδειξη – Προστασία των Μητάτων του Ψηλορείτη και της Παραδοσιακής τεχνικής των Ξερολιθικών κατασκευών (49.000,00€).

6)Επέκταση – Αναβάθμιση Μουσείου Γρυλιού (129.380,00€)

Οι τρεις πρώτες προτάσεις είναι από κοινού με το ΑΚΟΜΜ και αφορούν όλο το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη.

Όπως αναφέρετε από τον Δήμο Ανωγείων:”Πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι προτάσεις θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια και θα ωθήσουν προς την αειφόρο ανάπτυξη τον τόπο και ιδιαίτερα τα Ανώγεια..”.

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->