Ο Δήμος  Ανωγείων εξασφάλισε από την Περιφέρεια Κρήτης έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου «Αναβάθμιση, Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμου στην Περιοχή Πετραδολάκια -Σκίνακα Δήμου Ανωγείων» ύψους 655.000,00 €. Η πίστωση έλαβε τον ΚΑ 2019ΕΠ00200018 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης. Η σχετική αίτηση έγινε με την υποβολή Τεχνικού Δελτίου από το Δήμο Ανωγείων στην Περιφέρεια Κρήτης στις 30-05-2019 ενώ η έγκριση διάθεσης πίστωσης δόθηκε στις 05-07-2019. Το έργο θα υλοποιηθεί άμεσα με τη συνδρομή και της Περιφέρειας Κρήτης μέσω της διαβαθμιδικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο φορέων το 2015.

Το έργο αφορά στην τοποθέτηση νέων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα, στην άρση των καταπτώσεων πρανών, στον καθαρισμό τάφρων και τεχνικών από υλικά διάβρωσης, στη σκυροδέτηση των τάφρων, στην αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του χειμώνα (υψόμετρα από 1500-1800μ με μεγάλης έντασης και διάρκειας βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρές χιονοπτώσεις κ.λπ.) και τέλος στην τοποθέτηση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας στα σημεία που λόγω του ορεινού ανάγλυφου της περιοχής παρουσιάζεται ολισθηρότητα στο οδόστρωμα με στόχο τη βελτίωση της βατότητας του συγκεκριμένου δρόμου και την αύξηση του αισθήματος ασφαλείας για τους χρήστες αυτού.

Αναφέρεται σχετικά ότι ο Δήμος φρόντισε πρόσφατα για το χαρακτηρισμό του δρόμου αυτού με ιδιότητες συνδεόμενες σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία με την οικοδομησιμότητα των ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε αυτήν, μετά από απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με αριθμό πρωτ. 1159/04-04-2019 η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, τεύχος 4ο, αρ. φύλλ.  194/ 22-04-2019.

Ο Δήμος ευχαριστεί όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που έχουν ήδη συνδράμει και θα συνδράμουν περαιτέρω στην ολοκλήρωση υλοποίησης του εν λόγω έργου.

Σημειώνεται τέλος ότι το θέμα της ευχερούς και ασφαλούς προσπέλασης στις ορεινές ιδιοκτησίες των κατοίκων του Δήμου Ανωγείων αλλά και των επισκεπτών του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα, είναι θέμα μείζονος σημασίας και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών κρίνεται επιτακτική δεδομένου ότι αυτές θα συνδράμουν περαιτέρω στην ανάδειξη και αξιοποίηση του Αστεροσκοπείου και στη συνεργασία σε νέες βάσεις με το ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο Δήμος ευελπιστεί ότι το έργο αυτό θα συμπληρώσει σημαντικό τμήμα του παζλ ανάπτυξης της περιοχής μας το οποίο σχετίζεται με τον επιστημονικό τουρισμό στο αναγνωρισμένο από την UNESCO Γεωπάρκο του Ψηλορείτη.

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->