Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για Κοινωνικό Τουρισμό, Ιαματικό τουρισμό ,εκδρομικό πρόγραμμα, δωρεάν παροχή βιβλίων , εισιτηρίων θεάτρου ,παιδικών κατασκηνώσεων και παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ και Κοινωνικό Τουρισμό  μέσω ΟΑΕΔ (άνεργοι – εργαζόμενοι) .

Προγράμματα Αγροτικής Εστίας 2019

 Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ) είναι ο νέος φορέας που συνεχίζει και επεκτείνει την λειτουργία του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ)  του ΟΓΑ.

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019  ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

 Για πρώτη φορά φέτος ο ΛΑΕ /ΟΠΕΚΑ υλοποιεί πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε 4.000 τρίτεκνες μητέρες, που είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.000 αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες και 4.000 τρίτεκνες. Οι μητέρες πρέπει επίσης να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και ειδικότερα τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Σε κάθε μία από τις πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα καταβληθεί χρηματικό βοήθημα ύψους χιλίων ευρώ (1.000€) ενώ στις τρίτεκνες μητέρες θα καταβληθεί χρηματικό βοήθημα ύψους επτακοσίων ευρώ (700€).

 Πιο συγκεκριμένα υλοποιούνται 8 προγράμματα :

 1. Κοινωνικός τουρισμός 6ήμερων διακοπών
 2. Ιαματικός τουρισμόςγια συνταξιούχους, με 6ήμερες διακοπές και 5 απλές λούσεις.
 3. Εκδρομικό πρόγραμμα με τετραήμερες εκδρομές (3 διανυκτερεύσεις)
 4. Δωρεάν βιβλία. Ειδικά για τα παιδιά το επιδοτούμενο ποσό αυξάνεται κατά 50% από πέρσι και φτάνει φέτος στα 30 ευρώ ανά παιδί.
 5. Δωρεάν εισιτήρια θεάτρου
 6. Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμαηλικίας 6 έως 16 ετών. Θα φιλοξενηθούν μέχρι και 16 ημέρες.
 7. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).
 8. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρεςσυνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους νομούς της χώρας και για τη συμμετοχή σε αυτά απαιτείται:

Ø  Για τα προγράμματα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού , εκδρομικό πρόγραμμα, δωρεάν παροχής βιβλίων, δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου και χρηματικών βοηθημάτων σε μητέρες  η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους στα ΚΕΠ όλης τής χώρας από 05/06/2019 έως και 24/06/2019.

Ø  Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ή υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους γίνεται απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. opeka. gr / agrotiki – estia / ilektronikes – ypiresies / από 05/06/2019 έως και 16/06/2019.

Εφ’ όσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, θα διεξαχθεί κλήρωσή με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.

 Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συμμετοχή στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες μητέρες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (ακολουθώντας τη διαδρομή-Αγροτική Εστία – Προγράμματα 2019-χρηματικά βοηθήματα σε μητέρες-Πληροφορίες ),από τα ΚΕΠ και από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης μέσω ΚΕΠ (εκτός από το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες μητέρες) :

α) ) ΑΜΚΑ (άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων)

β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς

Σε περίπτωση Ατόμου με αναπηρία απαιτείται και αντίγραφο γνωστοποίησης αναπηρίας του ΚΕΠΑ

Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως από άλλο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση (παρέχεται από τα ΚΕΠ και από την  Κοινωνική Υπηρεσία).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ο δικαιούχος να είναι ασφαλιστικά ενήμερος έως και 31/12/2018

 Επιπλέον πληροφορίες για όλα τα προγράμματα αγροτικής εστίας μπορείτε επίσης να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr)  καθώς και από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων στα τηλ.2834031484 ,2834031411

 

 Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων,

Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020

 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020 ,  μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 23:59.

Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1 Αυγούστου 2019 έως τις 31 Ιουλίου 2020 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια:

 • από μία έως δέκα διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή
 • από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν, για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών, μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες κατά το έτος 2018:

– είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ Εργατικής Εστίας) ή

-έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

-έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή

-συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr. και από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων τηλ. 2834031484 ,2834031411.

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

-

-->