Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της πρόκειται να λειτουργήσει Σχολή γονέων .Σκοπός της Σχολής Γονέων είναι η στήριξη των συμμετεχόντων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Θα αναπτυχθούν θέματα που απασχολούν τους γονείς και έχουν να κάνουν με τη σχέση τους με τα παιδιά, την βελτίωση της σχολικής επίδοσης, την κάλυψη ψυχικών ,κοινωνικών ,πνευματικών αναγκών των παιδιών σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης τους, την προφύλαξη των παιδιών από τις εξαρτήσεις, οδική συμπεριφορά και ασφάλεια, τις οικογενειακές σχέσεις, την ισότητα των φύλων κ.α.Κύριος συντονιστής της ομάδας θα είναι ο ψυχολόγος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιωσήφ Πουρσανίδης.

Το περιεχόμενο των συναντήσεων μπορεί να διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες των γονέων. Οι συναντήσεις θα είναι εβδομαδιαίες , θα διαρκέσουν συνολικά 30 ώρες και θα γίνουν σε προσαρμοσμένες ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες .Υποβολή αιτήσεων γίνεται μέχρι την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων ή στα τηλέφωνα 28340 31411 – 28340 31484

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->