Ο Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Ανωγείων, ενημερώνει τους αγρότες και κτηνοτρόφους ότι έχουν αναρτηθεί οι καταστάσεις εξισωτικής αποζημίωσης του έτους 2018.Κατά των αποτελεσμάτων θα γίνονται ενστάσεις μέχρι και την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018.Η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της καρτέλας αγρότη, όπου ο δικαιούχος συνδέεται με τους προσωπικούς του κωδικούς. Η ενδικοφανής προσφυγή μπορεί να αφορά:

-Επαναξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης.

-Επαναξιολόγηση των οικονομικών κριτηρίων επιλογής.

-Ένσταση κατά ενός ή περισσότερων κωδικών απόρριψης, όπως π.χ. μη ύπαρξη επιλέξιμων εκτάσεων σε ορεινή περιοχή, μη ύπαρξη επιλέξιμων εκτάσεων σε περιοχή με φυσικούς περιορισμούς εκτός ορεινών, μη ενεργός γεωργός κ.ά.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->