Θερμοκρασία pt>
Άνεμος
Βαρόμετρο cript>
Υγρασία /sc
Βροχόπτωση Μήνα
Στοιχεία από τον σταθμό του ΕΑΑ στα Ανώγεια

Παιδιά 6 έως και 12 ετών μπορούν να εγγραφούν στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Ανωγείων, με τη διαδικασία να ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΚΔΑΠ:

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε οτι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα Κ.Δ.Α.Π.

Τα δικαιολογητικά είναι :

1.Φωτοτυπία ταυτότητας της μητέρας.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Εκκαθαριστικό 2017(το φετινό)

4.Κάρτα ανεργίας της μητέρας σε ισχύ (αν είναι άνεργη).

5.Βεβαίση εργοδότη (για όσες εργάζονται ,που να γράφει αν είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης ).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια απευθυνθείτε στο Κ.Δ.Α.Π. Ανωγείων

(τηλ.2834031221)

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6-12 χρόνων.Το ΚΔΑΠ Ανωγείων συστάθηκε   το 2006. Τα παιδιά που απασχολούνται στο πρόγραμμα είναι είκοσι πέντε (25). Σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η  σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

Το ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού ,όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω παρέχει τις εξής υπηρεσίες :

Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας

Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης ,ψυχαγωγίας ,άθλησης.

Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.

Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->