Συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, κατανέμει, σύμφωνα με ανακοίνωση του το υπουργείο Εσωτερικών, από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».

Για τον νομό Ρεθύμνου η κατανομή ανά δήμο έχει ως εξής:

Δήμος Ρεθύμνου:      123.870 ευρώ
Δήμος Αμαρίου:      10.690ευρώ
Δήμος Αγίου Βασιλείου:      18.170ευρώ
Δήμος Ανωγείων:       7.680ευρω
Δήμος Μυλοποτάμου:      39.320ευρω

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->