ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ ΣΜΠΩΚΟΥ.

img00328

Βασικός και απώτερος στόχος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ θα είναι η δημιουργία Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος, στον οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν οι απανταχού Ανωγειανοί και φίλοι των Ανωγείων (Ήδη έχουν δηλώσει επιθυμία συμμετοχής στο Σύλλογο περί τα 70 άτομα).

Στόχος του Συλλόγου θα είναι η προώθηση υλοποίησης των σκοπών του Ιδρύματος και η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τούτου, έτσι ώστε, η πρόοδος και η ευημερία των Ανωγείων να μπεί σε τροχιά ανάπτυξης. Επιπρόσθετα είναι αναγκαία η βοήθεια του Συλλόγου στην προώθηση κατασκευής των υποδομών (Παλιό Ανωγειανό Σπίτι – Μουσειακός Χώρος κ.α.), εκ μέρους του Δήμου και η τοποθέτηση του λαογραφικού και ιστορικού υλικού στους χώρους που θα δημιουργηθούν.

Προς το παρόν και μέχρι της δημιουργίας του Συλλόγου δημιουργείται άτυπη Επιτροπή από τους :

1) Ελένη Ξυλούρη-Καλλέργη

2) Χαράλαμπο Τζαγκαράκη

3) Ειρήνη Ανδρεαδάκη

4) Αμαλία Β. Σμπώκου

5) Μαρία Μπαγκέρη-Σταυρακάκη

6) Πιστούλα Ι. Κοντοκάλου και

7) Νικόλαο Σπαχή του Γεωργίου,

με συναίνεση όλων, και η οποία του λοιπού θα χειρίζεται τα πάσης φύσεως θέματα του Ιδρύματος και μέχρι την επίσημη δημιουργία Ιδρύματος και Συλλόγου.

Καθίστανται ακόμα γνωστά και τα ακόλουθα:

 1) Τα πάσης φύσεως λαογραφικά και ιστορικά αντικείμενα χρήζουν άμεσης προστασίας και συντήρησης (απολύμανση-καθαρισμό κ.α.)

 2) Στα πλαίσια της συγκέντρωσης και προετοιμασίας του λαογραφικού και ιστορικού υλικού του Ιδρύματος ευρισκόμεθα σε στενή συνεργασία (Λήψη και ανατύπωση των αναγκαίων φωτογραφιών) με τους Ανωγειανούς φωτογράφους: Κωνσταντίνο Ν. Σταυρακάκη και Νικόλαο Πασπαράκη του Μύρωνος.

 3) Η προσπάθεια συγκέντρωσης λαογραφικών και ιστορικών αντικειμένων συνεχίζεται.

 4) Όσον αφορά την κατασκευή των χώρων του Ιδρύματος, τα σχέδια κατασκευής του Παλιού Ανωγειανού Σπιτιού έχει αναλάβει ο Ανωγειανός μηχανικός Στέφανος Γ.Σαμόλης και βρίσκονται στην αποπεράτωσή τους (χώρος κατασκευής ο κήπος του διδακτηρίου του Σχολείου στο Γερακούλι), ο δε Δήμος παραχωρεί το κτίριο του Σχολείου για τους λοιπούς χώρους

5) Τους νομικούς χειρισμούς για τη δημιουργία του Ιδρύματος έχουν αναλάβει: Ο δικηγόρος Μαρίνος Κ. Σμπώκος και ο συμβολαιογράφος Ιωάννης Μ.Σμπώκος.

Εξυπακούεται ότι, εγώ προσωπικά (Γ. Σμπώκος), θα βρίσκομαι στο πλευρό της Επιτροπής έτοιμος να βοηθήσω και να προσφέρω ό,τι μου ήθελε ζητηθεί, στο μέτρο, φυσικά, των δυνατοτήτων μου.

Ανώγεια, 16-7-2015

Γ. Σμπώκος
Συντ. Εκπαιδ/κος

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->