Θερμοκρασία
Άνεμος
Βαρόμετρο cript>
Υγρασία /sc
Βροχόπτωση Μήνα
Στοιχεία από τον σταθμό του ΕΑΑ στα Ανώγεια

Με απόφαση του Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανωγείων καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ  το απόγευμα , στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014 , και του προγράμματος Δράσης .
  2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014- 31/12/2014
  3. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή  και ενός αναπληρωματικού και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση από 1/1/2015-31/12/2015
  4. Επικαιροποίηση και έγκριση  της κατάστασης των μελών.
  5. Γενικά θέματα που αφορούν τον Συνεταιρισμό

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->