Δυο νέα και πολύ ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά προγράμματα θα λειτουργήσουν σύντομα  από το Κ.Δ.Β.Μ. Ανωγείων.

¨ Εργαστήρι Δημιουργίας Κοσμήματος¨ 50 ωρών  ξεκινά την Τρίτη 24/02/15. Τα μαθήματα θα γίνονται στο χώρο του ΚΑΠΗ Ανωγείων κάθε Τρίτη 4:30-7:30 μ.μ. και Τετάρτη 10:30-1:30 μ.μ..

¨Κατασκευή Τοπικής Φορεσιάς¨ 50 ωρών θα ξεκινήσει την Πέμπτη 5/03/15. Τα μαθήματα θα γίνονται στο χώρο του ΚΑΠΗ Ανωγείων κάθε Πέμπτη κα Παρασκευή 10-1 μ.μ..

Τα δυο αυτά τμήματα είναι κάποια από τα προγράμματα, που ζήτησε από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο το Κ.Δ.Β.Μ. Ανωγείων σε συνεργασία με το Δήμο Ανωγείων και τους ίδιους τους δημότες, που μέσω ερωτηματολογίων πρότειναν προγράμματα που εξυπηρετούν τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η μέχρι τώρα συμμετοχή, όπως αναμενόταν, είναι μεγάλη.  Η ένταξη των εκπαιδευόμενων στα τμήματα  γίνεται με σειρά προτεραιότητας με βάση αριθμού πρωτοκόλλου, που παίρνουν την ημερομηνία που καταθέτουν την αίτησή τους. Οι συμμετέχοντες των τμημάτων θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς.

Λόγω υπεράριθμών αιτήσεων, έχει δημιουργηθεί και δεύτερο τμήμα  ¨Κατασκευή Τοπικής Φορεσιάς¨, που πρόκειται  να λειτουργήσει λίγο αργότερα.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->